Μέση Εκπαίδευση

Καλωσήρθατε στoν Εκπαιδευτικό Όμιλο Συμεωνίδου.

Το φροντιστήριο λειτουργεί:
Δευτέρα - Παρασκευή: 11:00-21:00
Σάββατο: 10:00-15:00

Ενημερωθείτε: 2310.676510

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ
Μέση Εκπαίδευση

Παπανικολάου 119 
Πεύκα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57010
Τηλ: 2310 676532 
Fax: 2310 676818«Η οργάνωση του φροντιστηρίου (βαν, τσάντα, βιβλία) σε συνάρτηση με τις κραυγαλέα χαμηλές τιμές, καθώς και ο ενθουσιασμός του παιδιού μας, μας έχει κερδίσει»

Μπεκιάρης Γεώργιος, γονέας

«Το φροντιστήριο Συμεωνίδου με έχει βοηθήσει μερικές φορές να εκφράζομαι καλύτερα στα αγγλικά απ'ότι στα ελληνικά»

Γκουλιώτης Κων/νος, μαθητής

«Όλη η εικόνα του φροντιστηρίου είναι άψογη και προπάντων το διδακτικό προσωπικό γιατί κάνει σωστή δουλειά και το παιδί μαθαίνει αγγλικά.»

Νεκταρία Καραβασίλη

«Ξεπερνώντας τις προσδοκίες γονιών και παιδιών, αποτελεί πλέον το στολίδι της περιοχής μας.

Συγχαρητήρια!!!»

Θ. Σαπλαμίδου, γονέας φροντιστηρίου

«Υπήρξαν οι κατάλληλες συνθήκες, όπως καλή συνεργασία, όμορφο κλίμα και φυσικά η διάθεση από τις καθηγήτριές μας να μας διδάξουν με τέτοια αφοσίωση για τη σίγουρη επιτυχία μας.»

Τσαουσίδης Θεοχάρης, πτυχιούχος μαθητής

«Αποτελεί πρότυπο ξένων γλωσσών ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας»

Μοσχόπουλος Σάββας, 
mm publications

«Αυτό το φροντιστήριο με βοήθησε να πραγματοποιήσω το όνειρό μου»

Ψαρράς Χάρης, 
πτυχιούχος μαθητής

«Η οργάνωση του φροντιστηρίου (βαν, τσάντα, βιβλία) σε συνάρτηση με τις κραυγαλέα χαμηλές τιμές, καθÏŽς και ο ενθουσιασμÏŒς του παιδιού μας, μας έχει κερδίσει»

Μπεκιάρης ΓεÏŽργιος, γονέας

«Το φροντιστήριο Συμεωνίδου με έχει βοηθήσει μερικές φορές να εκφράζομαι καλύτερα στα αγγλικά απ'ÏŒτι στα ελληνικά»

ΓκουλιÏŽτης Κων/νος, μαθητής

«ÎŒλη η εικÏŒνα του φροντιστηρίου είναι άψογη και προπάντων το διδακτικÏŒ προσωπικÏŒ γιατί κάνει σωστή δουλειά και το παιδί μαθαίνει αγγλικά.»

Νεκταρία Καραβασίλη

«ΞεπερνÏŽντας τις προσδοκίες γονιÏŽν και παιδιÏŽν, αποτελεί πλέον το στολίδι της περιοχής μας.

Συγχαρητήρια!!!»

Θ. Σαπλαμίδου, γονέας φροντιστηρίου

«Υπήρξαν οι κατάλληλες συνθήκες, ÏŒπως καλή συνεργασία, ÏŒμορφο κλίμα και φυσικά η διάθεση απÏŒ τις καθηγήτριές μας να μας διδάξουν με τέτοια αφοσίωση για τη σίγουρη επιτυχία μας.»

Τσαουσίδης Θεοχάρης, πτυχιούχος μαθητής

«Αποτελεί πρÏŒτυπο ξένων γλωσσÏŽν ανταποκρινÏŒμενο στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας»

ΜοσχÏŒπουλος Σάββας, 
mm publications

«ΑυτÏŒ το φροντιστήριο με βοήθησε να πραγματοποιήσω το ÏŒνειρÏŒ μου»

Ψαρράς Χάρης, 
πτυχιούχος μαθητής